خدمات حسابداری فکرت در یک نگاهخدمات حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری مالی و صنعتی بصورت پاره وقت و تمام وقت

خدمات مدیریت مالی و حسابرسی

مشاوره برای اخذ وام های بانکی، معافیت های مالیاتی و اتخاذ سیاست های مالی

خدمات مالیاتی

تنظیم انواع اظهارنامه های مالیاتیویژگی های منحصر به فرد ما
تجربه همکاری با انواع بنگاه های اقتصادی


مرقون به صرفه


خدمات سریع و دقیق