این موسسه آمادگی دارد تا کلیه امور حسابداری تمامی شرکتها از جمله سهامی خاص و عام و مسئولیت محدود و همچنین بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص را بصورت پاره وقت و تمام وقت بنابر نیاز شما بعهده گیرد و با بهره گیری از نرم افزارهای بروز حسابداری خدمتی درخور اعتبار شما به شما ارایه دهد.

تهیه اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده

ثبت اسنادحسابداری و دفترنویسی

تهیه فایل بیمه ، مالیات و گزارش فصلی

مشاوره جهت اجرای سیستم مالی و کدینگ حسابداری

ثبت سفارش ، ثبت علامت تجاری ، ثبت صورتجلسه تغییرات

شرکت در جلسات امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و دفاع مالیاتی

مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری

آموزش حسابداری به صورت تئوری و عملی برای پرسنل مالی شرکت

انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای