در صورتی که بنگاه اقتصادی شما دارای حسابدار و سیستم حسابداری است ما می توانیم با سرپرستی و نظارت بر کار حسابداران و حسابرسی مداوم سیستم حسابداری شما را کارامدتر کرده و شما را از موقعیتهایی که می تواند شما را در کسب سود بیشتر و هزینه کمتر یاری رساند آگاه نماییم.

مشاوره جهت اخذ وامهای بانکی، سرمایه گذاری در منطقه های آزاد تجاری، معافیت در مالیات، زمان مناسب برای خرید و فروش و در کل اتخاذ سیاست های مالی درست که باعث بالا رفتن راندمان کاری و سود موسسه شما خواهد شد از جمله خدمات موسسه حسابداری فکرت می باشد.

انجام امور اصلاح حسابهای مالی ،بستن حسابها،تهیه تراز آزمایشی ،صورتهای مالی اساسی ( ترازنامه ، سود وزیان وگردش وجوه نقد )

حسابرسی مالی صورت های مالی وصدور گزارش جهت ارائه به بانک ها وسازمان امور مالیاتی کشور 2-حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیند های کسب وکار

حسابرسی مالیاتی وصدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور

حسابرسی داخلی